Tin tức - Sự kiện

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế tham gia Hội nghị tập huấn hỗ trợ kỹ thuật triển khai kế hoạch chiến lược

Đọc thêm các các tin khác
Hơn 17.000 giáo viên cốt cán của 48 tỉnh/thành phố đã được bồi dưỡng về Chương trình GDPT mới
Bồi dưỡng giáo viên Chương trình GDPT 2018: Khích lệ giáo viên trao đổi, sáng tạo
Quảng Bình: Tập huấn bồi dưỡng 210 giáo viên tiểu học cốt cán
Bồi dưỡng 169 giáo viên tiểu học cốt cán tỉnh Phú Yên
Bồi dưỡng-Tập hập huấn Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho 243 giáo viên tiểu học cốt cán Bình Định
2278 giáo viên tiểu học cốt cán 10 tỉnh khu vực miền Trung được bồi dưỡng tại địa phương
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM, ĐẠI HỌC HUẾ
Hội thảo Tham vấn chương trình phát triển Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông
Bàn thảo, định hướng phát triển chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho GVPT, CBQLCSGDPT và giảng viên sư phạm.
Hội nghị Tham vấn các bên liên quan góp ý cho báo cáo tự đánh giá Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế
Tìm hiểu về Chương trình giáo dục phổ thổng tổng thể
Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể hướng đến phát triển phẩm chất và năng lực của người học
Hội nghị Quốc tế về Kỹ nghệ Tri thức và Hệ thống lần thứ 9
Hội thảo Tập huấn nâng cao năng lực các trường đại học sư phạm về lập kế hoạch chiến lược và xây dựng thỏa thuận
Hội thảo “Đổi mới dạy học Vật lý ở trường phổ thông theo định hướng phát triển năng lực”
Hội thảo khoa học “Phát triển đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo”
Hội thảo Khoa học quốc gia "Nâng cao năng lực sư phạm cho đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông"
Triển khai đánh giá đồng cấp Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế theo bộ chỉ số phát triển năng lực các trường sư phạm (TEIDI)