Tin tức - Sự kiện

Hội thảo Tham vấn chương trình phát triển Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông

Chiều ngày 17/5/2018, trong khuôn khổ Chương trình ETEP, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế tổ chức Hội thảo tham vấn chương trình phát triển Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế để nâng năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông.

Tham dự Hội thảo có: Bà Võ Kiều Dung – Chủ nhiệm Chương trình ETEP của Ngân hàng Thế giới, ông Nguyễn Ngọc Dũng - Giám đốc Chương trình ETEP Trung ương; bà Nguyễn Thúy Hồng - Nguyên Giám đốc Chương trình ETEP Trung Ương; TS. Phạm Văn Hùng - Giám đốc Sở Giáo dục đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế; đại diện lãnh đạo các trường phổ thông và giáo viên phổ thông trên địa bàn Thừa Thiên Huế; đại diện Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Trị; PGS.TS. Lê Anh Phương – Hiệu trưởng, Giám đốc Ban Quản lý Chương trình ETEP Trường ĐHSP; các thành viên Ban Quản lý Chương trình ETEP Trường ĐHSP và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trường ĐHSP.

PGS.TS. Lê Anh Phương – Hiệu trưởng, Giám đốc Ban Quản lý Chương trình ETEP Trường ĐHSP phát biểu tại Hội thảo.

Mở đầu Hội thảo, PGS.TS. Lê Anh Phương - Giám đốc Ban Quản lý Chương trình ETEP, Hiệu trưởng Trường ĐHSP cho biết, tham gia Chương trình ETEP giúp Nhà trường tái cúc trúc, phát triển chương trình đào tạo, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, ứng dụng công nghệ thông tin và đẩy mạnh truyền thông. Để đạt được các mục tiêu của Chương trình ETEP, Trường đã triển khai đánh giá TEIDI,  xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên phổ thông,..

Theo đó, kế hoạch chiến lược phát triển Nhà trường trong thời gian tới được cụ thể hóa bằng các nội dung: Đổi mới quản trị đại học; nâng cao năng lực giảng viên sư phạm và giảng viên quản lý giáo dục; phát triển chương trình đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế; phát triển cơ sở vật chất và hạ tầng công nghệ thông tin; tập trung đẩy mạnh công tác truyền thông.

Đối với việc phát triển năng lực nghể nghiệp cho giáo viên phổ thông và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông, Trường ĐHSP được giao các nhiệm vụ bồi dưỡng thường xuyên ở 10 tình duyên hải miền Trung; hỗ trợ và giám sát các sở trích xuất báo cáo; phát triển tài liệu bồi dưỡng thường xuyên, tài liệu điện tử bồi dưỡng thường xuyên; thực hiện bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên cốt cán và giáo viên đại trà, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông.

Trên cơ sở kế hoạch chiến lược phát triển Nhà trường và phát triển năng lực nghề nghiệp cho giáo viên  cơ sở giáo dục phổ thông, Hội thảo đã nhận được các ý kiến đóng góp tích cực của các bên liên quan trong việc giúp Nhà trường hoàn thiện mục tiêu các chiến lược nói trên, như: nên bổ sung nội dung nghiên cứu thực tiễn giáo dục phổ thông; hợp tác với các Sở giáo dục và đào tạo để nghiên cứu chương trình bồi dưỡng; cần có các chương trình bồi dưỡng khác theo yêu cầu của các Sở Giáo dục và đào tạo; lộ trình thực hiện phải phân biệt rõ giữa Chương trình ETEP và Chương trình RGEP;…

PGS.TS. Lê Anh Phương phát biểu kết luận, cảm ơn những ý kiến đóng góp của các đại biểu và các bên liên quan, Nhà trường sẽ tiếp thu và hoàn thiện kế hoạch chiến lược phát triển Nhà trường cũng như việc phát triển năng lực nghể nghiệp cho giáo viên phổ thông và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông

Một số hình ảnh Hội thảo:

 

 

 

Đọc thêm các các tin khác
Giáo viên giảng dạy khối lớp 1 thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh thuận tự tin để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018
Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế hỗ trợ hoạt động bồi dưỡng 1.178 giáo viên lớp 1 và 343 cán bộ quản lý Sở GD&ĐT Quảng Trị
Hơn 17.000 giáo viên cốt cán của 48 tỉnh/thành phố đã được bồi dưỡng về Chương trình GDPT mới
Bồi dưỡng giáo viên Chương trình GDPT 2018: Khích lệ giáo viên trao đổi, sáng tạo
Quảng Bình: Tập huấn bồi dưỡng 210 giáo viên tiểu học cốt cán
Bồi dưỡng 169 giáo viên tiểu học cốt cán tỉnh Phú Yên
Bồi dưỡng-Tập hập huấn Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho 243 giáo viên tiểu học cốt cán Bình Định
2278 giáo viên tiểu học cốt cán 10 tỉnh khu vực miền Trung được bồi dưỡng tại địa phương
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM, ĐẠI HỌC HUẾ
Bàn thảo, định hướng phát triển chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho GVPT, CBQLCSGDPT và giảng viên sư phạm.
Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế tham gia Hội nghị tập huấn hỗ trợ kỹ thuật triển khai kế hoạch chiến lược
Hội nghị Tham vấn các bên liên quan góp ý cho báo cáo tự đánh giá Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế
Tìm hiểu về Chương trình giáo dục phổ thổng tổng thể
Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể hướng đến phát triển phẩm chất và năng lực của người học
Hội nghị Quốc tế về Kỹ nghệ Tri thức và Hệ thống lần thứ 9
Hội thảo Tập huấn nâng cao năng lực các trường đại học sư phạm về lập kế hoạch chiến lược và xây dựng thỏa thuận
Hội thảo “Đổi mới dạy học Vật lý ở trường phổ thông theo định hướng phát triển năng lực”
Hội thảo khoa học “Phát triển đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo”
Hội thảo Khoa học quốc gia "Nâng cao năng lực sư phạm cho đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông"
Triển khai đánh giá đồng cấp Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế theo bộ chỉ số phát triển năng lực các trường sư phạm (TEIDI)